Photo 1 - renault kangoo 3 utilitaire trois quart avant - Renault Kangoo Van (2021). La version utilitaire démasquée
habillage